Diplomele medicilor din Republica Moldova sunt recunoscute oficial în România

Foto: Gandaculdecolorado.com

Foto: Gandaculdecolorado.com

Guvernul de la București a dat publicității normele de aplicare a legii care permite ca medicii din Republica Moldova să își practice meseria în Țara Mamă, transmite Romanian Global News.

Conform Hotârârii de Guvern nr 764/2017 a executivului român, sunt aprobate normele privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii.

Pentru a beneficia de recunoașterea diplomelor, medicii din R. Moldova se pot adresa Ministerului Sănătății din România și să prezinte un set de documente specificate în art 3 al Hotărârii de Guvern.

Recunoaşterea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se comunică titularului şi Colegiului Medicilor din România

Solicitanții pentru recunoașterea diplomelor trebuie să depună la Ministerul Sănătății următoarele documente:

 1. a)cerere de recunoaștere care va cuprinde obligatoriu și datele de contact (adresă, telefon, fax, adresă de e-mail);
 2. b)copia documentului de identitate, (buletin/carte de identitate sau pașaport);
 3. c)documente din care să rezulte cerințele prevăzute la art.376 alin(1) lit c)-g) din Legea nr 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
 4. d)copia legalizată a documentelor care atestă calificarea de medic;
 5. e)copia legalizată a titlului de medic specialist dobândit în statul unde s-au făcut studiile;
 6. f)documente din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămână), curriculumul pregătirii efectuate și competențele atestate prin titlul respectiv de medic specialist;
 7. g)documente privind experiența profesională și educația medicală continuă, dobândite de solicitant, emise de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;
 8. h)certificat de sănătate fizică și psihică din care să rezulte că acesta poate practica specialitatea dobândită;
 9. i)dovezi emise de autoritatea competentă din statul de origine sau proveniență privind caracterul onorabil, moral sau absența unei situații care suspendă sau interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenței unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale;
 10. j)extrasul de cazier judiciar emis de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;
 11. k)certificatul de atestare a cunoștințelor de limbă română;
 12. l)dovada achitării taxei de evaluare profesională. Cuantumul taxei de evaluare profesională se stabilește prin decizie a Consiliului național al Colegiului Medicilor din România și se depune în contul Colegiului Medicilor din România. În cazul în care evaluarea profesională presupune și o probă de aptitudini, cuantumul taxei se dublează.(3) Documentele trebuie însoțite de traducerile legalizate în limba română, în original. Acestea au o valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

Lucian Ionescu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *