Guvernul Japoniei sprijină formarea în România a unor Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei

Foto: UAIC.ro

Foto: UAIC.ro

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) va începe din ianuarie 2018 selectarea liceelor care pot deveni Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei (CETI). Această acțiune face parte dintr-un proiect amplu, denumit “Promovarea şi susţinerea excelenţei în educaţie prin dezvoltarea competenţelor în disciplina Tehnologia Informaţiei” și care este derulat cu sprijinul Guvernului Japoniei.

”Proiectul are ca obiectiv asigurarea condiţiilor optime de pregătire şi dezvoltare a elevilor din clasele IX – XIII capabili de performanţe înalte (profil matematică – informatică), prin înfiinţarea şi operaţionalizarea a 60 de Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei”, se precizează într-un comunicat de presă al MEN.

Prin acest proiect, fiecare centru va beneficia de un laborator IT dotat cu 26 calculatoare performante şi o tablă interactivă. Fiecare unitate școlară care dorește participarea la proiect trebuie să asigure condiţii optime pentru funcţionarea acestor centre și să transmită ISJ/ISMB o scrisoare de intenţie prin care îşi asumă un program deschis de cel puţin 10 ore/săptămână adresat copiilor din comunitate interesaţi să participe la activităţi, pe o durată de cel puţin doi ani de la data punerii în funcţiune a centrului.

În cadrul programului, partenerul din Japonia va asigura pregătirea și formarea a 10 profesori la nivel local care vor fi considerați persoane-resursă și care vor realiza activităţi de pregătire cu propriii elevi, pe baza cunoştinţelor asimilate în cadrul programului de instruire.
Procesul de selecţie a liceelor va avea două etape.

”Prima etapă va fi realizată de fiecare inspectorat şcolar judeţean/ISMB pe baza a şapte reguli şi se va încheia cu desemnarea câte unui centru la nivelul fiecărui judeţ/sector.

Dintre criteriile care vor fi luate în calcul menţionăm: existenţa unui centru de excelenţă, înfiinţat conform ordinului nr. 5577/2011, care desfăşoară activităţi de excelenţă în domeniul IT la nivelul anului şcolar 2017-2018, existenţa profilului matematică-informatică, intensiv informatică şi elevi cu rezultate la Olimpiada Naţională de Informatică în ultimii 3 ani (premii/menţiuni la fazele naţionale).

Etapa a II-a presupune o evaluare efectuată de o comisie naţională (stabilita de MEN) în urma căreia vor fi selectate încă 13 centre la nivel naţional, din regiunile mai puţin dezvoltate, care obţin cele mai bune punctaje şi respectă principiul conform căruia, în fiecare judeţ, nu pot fi mai mult de două centre”, se precizează în comunicat.

Proiectul se va desfășura după modelul japonez de a preda această disciplină și are la bază necesitatea înfiinţării în ţara noastră a unor licee-CETI care să ofere elevilor o pregătire avansată, calificată şi centrată pe aptitudinile şi nevoile lor de instruire, respectiv pe stimularea creativităţii.

Lucian Ionescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *