Noile modificări ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Foto: Compassion-and-care.org

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anunţat miercuri seară, pe o reţea de socializare, că a modificat prin ordin de ministru Regulamentul de organizare şi funcţionare a şcolilor.

Am semnat astăzi ordinul nr. 3.027/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămant preuniversitar (ROFUIP) “, a postat pe Facebook, ministrul Educatiei, Liviu Pop.

Noile modificări vizează în special elevii.

Astfel, una dintre aceste modificări se referă la fraudele comise de elevi la examenele de evaluare.

“Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient”,  prevede documentul citat.
De asemenea, o altă modificare se referă la integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport. Notele nu mai pot fi folosite ca mijloc de coerciţie, elevii scutiţi medical vor putea îndeplini la ora de educaţie fizică diferite alte activităţi care nu implică efort fizic.
Astfel, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc.
Liviu Pop a condiderat necesar ca prin noul regulament să fie interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor, prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă.

“Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.(…) În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea”, se mai arată în regulament.
De asemenea, sancţionarea elevilor care nu poartă uniformă este interzisă, pe motiv că nu toţi părinţii îşi permit să cumpere copiilor lor uniforme şcolare, iar profesorii nu mai pot invoca faptul că un elev poate fi dat afară de la ore sau chiar sancţionat cu reducerea notei la purtare din cauza acestui motiv.

O altă reglementare se referă la strângerea de fonduri de către comitetele de părinţi.

“Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi /sau gestionarea fondurilor. (…) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice”, mai prevede acelaşi document.

Vizavi de aceste modificări ale Regulamentului, au început déjà să apară nemulţumiri din partea unor asociaţii şi organizaţii ale elevilor.

Astfel, Constantin Alexandru Manda, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa (AEC), susţine că regulamentul îngrădeşte drepturile elevilor şi anunţă că se ia în calcul o acţiune în instanţă.
“La ora 22:12, pe contul său de Facebook, ministrul Educaţiei anunţă că a modificat astăzi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învătământ preuniversitar. Fără nici măcar o zi de consultare publică! Nimic! Un regulament, care la prima vedere este împotriva elevilor şi le îngrădeşte drepturile! Poziţia va fi pe masură! În prezent studiem oportunitatea anulării în instanţă a Regulamentului!”.

Lucian Ionescu

.

 

One Reply to “Noile modificări ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *