Ce se ascunde în spatele scandalului “scuipării” angajaților unei dame bine

Foto: edituradp.ro

Legea manualului şcolar (act normativ adoptat de Parlament şi transmis, spre promulgare, preşedintelui României, în aceste zile), OUG nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică SA şi Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5645 din 12.12.2017 par să aibă două aparente efecte: au iscat reacții spumoase în spaţiul public și, al doilea, par să înceapă un pic de curățenie în învățământul românesc. Reacțiile „spumoase” au venit sub forma unor reglări de conturi, în presă „transpirând” așa-zise detalii ale unor comportamente neprincipiale și abuzive ale directoarei Editurii Didactice și Pedagogice/EDP, Maria Mihaela Nistor.

Argumentele privind noua legislație variază de la predictibilitate în ceea ce priveşte existenţa manualelor şcolare, la reinstaurarea unui “sistem comunist” sau a unui “control ideologic“ asupra pregătirii elevilor din şcolile româneşti.

Pentru lămurirea acestui subiect, jurnaliști ai Adevărul au solicitat o serie de explicaţii şi clarificări doamnei Maria Nistor, directorul general al EDP. Interviul își propune doar să aducă lumină asupra unei serii de aspecte considerate „delicate” şi să analizeze critic „legende urbane”, prezente în spaţiul public, după cum se menționează.

1. De la început s-a dorit lămurirea chestiunii: Vor exista sau nu manuale la timp pe băncile şcolilor?

Directorul general al EDP are o poziţie fermă privitoare la implicarea instituţiei pe care o conduce în editarea manualelor şcolare pentru elevi. Astfel, Maria Nistor oferă asigurări că procedura de editare şi tipărire a manualelor de către EDP presupune „în premieră punctualitate şi non-discriminare”. De asemenea, Maria Nistor ne-a precizat că „la începutul anului şcolar 2017-2018, la peste 70% dintre disciplinele clasei a V-a nu existau manuale şcolare”, contextualizând cu situaţia manualelor de Limba și Literatura Română care au ajuns pe băncile şcolii doar în luna decembrie a anului trecut. În opinia sa, implicarea EDP în acest proces va conduce, pe viitor, la dispariţia unor asemenea situaţii jenante, în care statul roman nu este capabil, pentru mulţi ani la rând, să asigure manuale pentru propriii săi elevi!
Astfel, Maria Nistor a precizat că „toate titlurile disciplinelor pentru clasele I-VI la care nu au existat oferte în anii anteriori au fost listate în apelurile publice lansate de MEN şi CNEE.

Astfel, vor exista, după ani şi ani de promisiuni şi dezamăgiri, toate manualele aferente trunchiului comun la clasele I, a II-a şi a VI-a, manuale pentru culte şi minorităţi şi o mare parte din cele pentru clasele III-V”. Pe de altă parte, explicaţiile directorului general al EDP se referă inclusiv la o situaţie tragi-comică, demnă de teatrul lui Caragiale. Astfel, aflăm cu stupoare cum din cauza vechii legislaţii, anul trecut, doar 24% din loturile pentru manualele şcolare aferente clasei a V-a (26 loturi din 108) au fost ofertate de editurile private, ceea ce nu doar a lăsat o grămadă de elevi fără posibilitatea de a învăţa din manuale noi, însă, mai grav, aceştia au învăţat din manuale al căror conţinut era perimat demult! Astfel, este inexplicabil cum după 11 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, manualul de Geografie pentru clasa a VIII-a ne spune cum România se pregăteşte să intre în Uniunea Europeană! Cu aceeaşi stupoare aflăm că, pe vechea legislaţie, statul român plătea editurilor private, prin MEN, editarea şi tipărirea manualelor şcolare, dar nu putea să cumpere drepturile de autor ale acestora! Practic, procedura de editare a manualelor nu doar că era nefuncţională, din cauza deselor şi repetatelor contestaţii, care prelungeau la infinit procesul de apariţie a unui manual, dar crea şi costuri semnificative bugetului de stat, stat care în final nici măcar nu avea beneficii minime de pe urma acestei „afaceri”. Pe bună dreptate, cred că putem cita poziţia Mariei Nistor referitoare la „criza sistemică”, care a guvernat până acum acest domeniu. Şi ceea ce este surprinzător, Maria Nistor ne oferă o informaţie puţin vehiculată în spaţiul public, şi anume aceea că este pentru prima dată când elevii care urmează cursurile în limba unei minorităţi naţionale sau pe cele ale unei instituţii de învăţământ clerical vor putea învăţa, după mai bine de 10 ani, după manuale şcolare noi. Explicaţia furnizată de managerul general al EDP pare una logică, în condiţiile în care precizează că principalul motiv pentru care elevii aparţinând minorităţilor naţionale nu dispuneau de manuale şcolare se datora lipsei de interes al editurilor private, în condiţiile în care activitatea nu era una rentabilă din punct de vedere financiar! Ori, într-o Europă a secolului XXI, în care accesul la dreptul la educaţie trebuie asigurat oricărui copil, indiferent de limbă, rasă, etnie sau religie, nu ni se pare „corect etic” ca ministerul să nu le asigure manualele necesare, pentru simplul fapt că editurile private nu au beneficii de ordin material. Mai mult, credem că viziunea exprimată de Maria Nistor, potrivit căreia statutul manualului şcolar va fi „unul de bun public, de interes naţional” nu poate decât să contribuie la dezideratul ca fiecare elev al României, la începutul lunii septembrie, să poată beneficia, gratuit, de manualele şcolare după care să poată învăţa.

Cu titlul de exemplu, Maria Nistor a precizat că EDP se va implica şi în tipărirea de manuale pentru persoane cu cerinţe speciale, instituindu-se un parteneriat între EDP şi Asociaţia Naţională a Interpreţilor Autorizaţi în Limbaj Mimico-Gestual din România, pentru adaptarea conţinutului digital al manualelor şi la persoanele cu deficienţe de auz.

2. Noua procedură de elaborare, editare şi tipărire a manualelor şcolare asigură diversitate şi creativitate sau uniformizare?

Solicitată să ofere explicaţii referitoare la acuzele existenţei, de aici încolo, în sistemul educaţional românesc, a ”manualului unic”, managerul general al EDP demontează acest mit printr-o explicaţie care pare, şi de această dată, că reprezintă un raţionament corect. Astfel, până la apariţia noii legislaţii în domeniu, manualele erau realizate doar de profesorii afiliaţi unei edituri, în prezent actele normative în vigoare oferind posibilitatea fiecărui profesor să se implice în redactarea unui manual. Managerul general al EDP ne asigură că la nivelul MEN au fost elaborate o serie de puncte, care jalonează originalitatea şi creativitatea unui manual şcolar.

Practic, noul ordin al ministerului lărgeşte, şi nu diminuează, competiţia în ceea ce priveşte redactarea manualelor şcolare, fără a condiţiona apartenenţa vreunui cadru didactic la o editură. Singura problemă identificată în acest caz este curajul de care trebuie să dea dovadă cadrele didactice, Maria Nistor considerând că este foarte posibil ca cei mai mulţi dintre pedagogi să fi refuzat angrenarea, în acest an, în elaborarea manualelor şcolare speriaţi de „pseudoargumentele aduse în repetate rânduri de Uniunea Editorilor din România” în spaţiul public. Acesta este şi motivul pentru care managerul general al EDP a precizat că, în conformitate cu prevederile comunicatului MEN – Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare/CNEE, mai sunt discipline pentru care se pot depune manuscrise până în 23.07.2018 (vezi http://rocnee.eu/apel32018 ). Ceea ce nu a spus managerul general al EDP ţine de logica bunului simţ, în sensul că poziţiile editurilor private pe acest subiect trebuie privite cu o anumită doză de scepticism, în condiţiile în care, prin apariţia acestei legislaţii, au pierdut sume uriaşe, ca urmare a faptului că nu mai au dreptul de editare a manualelor şcolare, după cum o să vedem în rândurile de mai jos.

3. Desemnarea EDP în procesul de editare şi tipărire a manualelor şcolare asigură economii la bugetul de stat sau îl împovărează?

Exemplul oferit de Maria Nistor nu mai lasă loc niciunui comentariu! Pentru anul şcolar 2017-2018, în baza vechii legislaţii, MEN a achiziţionat 25 de titluri noi, cu aproximativ 25 de milioane de lei. Pentru anul şcolar 2018-2019, în baza noii proceduri de implicare a EDP în editarea şi tipărirea manualelor şcolare, se vor furniza 105 titluri (65 de titluri noi şi 40 de traduceri aferente învăţământului în limbile minorităţilor naţionle), cu 24 milioane de lei. La un simplu calcul, oricine este de bună credinţă poate să observe că pentru o sumă mai mică cu un milion de lei, EDP va edita un număr de manuale cu peste 76% mai mare decât cel realizat până acum de editurile private. Este fără echivoc faptul că economia realizată la buget este una considerabilă, cifrele fiind evidente! Directorul general al EDP este convins că, printr-o gestionare mai eficientă a resurselor de care dispune instituţia, respectiv prin creşterea nivelului de implicare a angajaţilor acesteia, editarea manualelor şcolare va putea fi realizată cu succes, conform termenelor asumate. Pentru a înţelege situaţia cu care s-a confruntat când a ajuns la EDP, aceasta a oferit exemplul maşinilor editurii, care stăteau degeaba în curtea instituţiei, pentru că nu existau fonduri pentru încheierea poliţelor de asigurare, în timp ce externalizarea serviciilor de transport presupunea costuri cu mult mai mari! O situaţie caracteristică, probabil, multor instituţii de stat din ţara noastră.

4. EDP funcţionează legal sau activităţile sale sunt în afara legii?

Maria Nistor ne-a precizat că există un contract-cadru MEN-EDP, privind furnizarea noilor manuale pentru anul şcolar 2018-2019, semnat în data de 05.04.2018, cu două săptămâni înainte ca speţa să fie discutată la Curtea Constituţională a României, care a declarat neconstituţională reorganizarea EDP, atenţie, însă, din motive de formă şi nu de fond!

Foto: clujinsider.ro

De asemenea, primul contract subsecvent, pentru furnizarea a aproximativ 70% din necesarul de manuale şcolare pentru 2018-2019, s-a semnat în 25 mai, iar Decizia CCR a fost publicată în Monitorul Oficial în 31 mai. Pentru punerea în acord a legislaţiei de funcţionare a EDP cu decizia CCR, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 169/2018, pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare, promulgată de Preşedintele României prin Decretul nr. 536/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594/12.VII.2018. Demersul legislativului român permite, astfel, Guvernului României să modifice legislaţia, în conformitate cu solicitările CCR, astfel încât EDP să poată funcţiona, în continuare, în depline condiţii de legalitate.

5. Concluzii

Răspunsurile oferite de Maria Nistor la principalele întrebări adresate de redacţie conferă o imagine de ansamblu a situaţiei în care se află procesul de editare a manualelor şcolare din România. Pentru o bună bucată de timp, sute de mii de copii au fost privaţi, din cauza unor interese financiare meschine, de posibilitatea de a avea, pe băncile şcolii, manuale noi. Pentru mulţi ani, sute de mii de copii din această ţară au fost privaţi de posibilitatea de a accesa informaţii noi, ca să nu mai vorbim de acele situaţii tragi-comice în care informaţia furnizată în manual nu mai era de actualitate de mai bine de 11 ani! Sunt şanse mari, din punctul nostru de vedere, ca implicarea EDP în acest proces, începând cu anul şcolar 2018-2019, să schimbe în bine lucrurile. Există speranţe reale ca cei mai mulţi elevi ai acestei ţări să poată beneficia de manuale noi la începutul acestui an şcolar, în condiţiile în care EDP a furnizat deja în şcoli manuale noi de Geografie şi Istorie pentru clasa a VI-a, celelalte discipline fiind în proces de editare/tipărire. Există şanse bune ca elevii care învaţă în limbile minorităţilor naţionale să beneficieze, la rândul lor, după mai bine de 10 ani, de manuale şcolare noi, aşa cum este firesc şi normal să se întâmple într-o societate democratică. Pe de altă parte, suntem convinşi că interesele financiare ale editurilor private, grav afectate de aceste acte normative, vor face ca „războiul” cu EDP să continue. Probabil că aceasta este raţiunea pentru care, pur „întâmplător”, în spaţiul public s-au scurs o serie de informaţii false, potrivit cărora EDP ar dispune de fonduri uriaşe, în euro, pentru editarea manualelor, realitatea demonstrând că, de fapt, prin această nouă legislaţie se face o economie semnificativă la bugetul de stat. Viitorul apropiat ne va arăta dacă concluziile noastre de acum sunt cele corecte sau nu. La o primă vedere adevărul pare a fi de partea EDP, însă peste două luni de zile vom vedea dacă majoritatea elevilor României vor benefica de manuale gratuite pe băncile şcolii. Dacă lucrurile vor sta aşa, toate criticile aduse EDP şi managementului acestei instituţii se vor dovedi nefondate şi faptul că, au fost făcute, cel mai probabil, cu rea intenţie, pentru a servi intereselor financiare ale altora. Vom reveni, cel mai probabil la finalul lunii septembrie, cu un nou articol pe această temă.

Citește interviul exact, în a doua parte a articolului de aici.

Să fie, deci, vorba despre o semnalare sinceră a unor angajați nemulțumiți că șefa lor îi chinuie cu munca și apoi îi apostrofează „cu precipitații” (căci și despre asta ar fi vorba în scandal: mai mulţi angajaţi ai EDP îi cer ministrului Educaţiei Naţionale un control la instituţie pentru a verifica activitatea directorului general, acuzat că împarte sarcini care presupun multe ore peste program, agresează subalternii şi foloseşte un limbaj neadecvat) sau de o răzbunare a unor cercuri de interese, care își văd câștigul amenințat și cunosc foarte bine ce e de făcut, pentru a debarca persoana incomodă?

Sperăm ca răspunsul să fie aflat în timp real, pentru că suntem persoane reale, iar scandalul să nu devină, prin trecerea timpului, un caz „de manual”, despre cum se plătesc polițe, în stil mafiot, pentru blocarea căii către profit a unor tabere „educate”… în stil kominternist.

Ileana Kiss

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *