Se dau bani la angajatori. ANOFM spune care sunt condițiile

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat, joi, că toți angajatorii pot beneficia de un ajutor substanțial din partea statului pentru fiecare angajat care are vârsta de minim 50 de ani.

CONDIȚIILE BONUSULUI FINANCIAR

Potrivit ANOFM, angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, precum și cetățeni români, încadrați în aceleași categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni după ce nu mai primesc stimulentul. Sumele se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat.

CINE NU POATE BENEFICIA DE STIMULENTUL FINANCIAR

Nu beneficiază de stimulentul lunar instituțiile și autoritățile publice și nici angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Procedura de acordare a stimulentului se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

PROCEDURA DE ACORDARE

Art. 1 – Prezenta Procedură, denumită în continuare procedura, reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă. Art. 2 – (1) Pentru acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, angajatorii încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza cărora aceştia îşi au sediul social, dar nu mai târziu de data de 1 septembrie 2021, o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

Ordinul va intra în vigoare după publicarea lui în Monitorul Oficial.

Lucian Ionescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *