Ajutorul de deces sau de înmormântare în anul 2021

Anul trecut cuantumul ajutorului de înmormântare a crescut și se acrodă astfel:

5.429 lei, pentru asigurat sau pensionar;

2.715 lei, pentru un membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Potrivit Legii nr. 263/2010, ajutorul de deces se acordă în cazul morții unui asigurat, pensionar sau a unui membru de familie al acestora.

Actele necesare acordării ajutorului de deces sunt următoarele:

cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

certificat de deces;

act de identitate al solicitantului;

acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;

dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;

adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Lucian Ionescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *