Veste bună în sistemul educaţiei. Soluţie salvatoare pentru suplinitori. Contractele de muncă se prelungesc atât timp cât postul este viabil

Foto: cotidianul.ro

Foto: cotidianul.ro

Ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu a afirmat, miercuri, după şedinţa de Guvern, că a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă prin care se pot reface toate contractele de „titularizare” a cadrelor didactice, care au fost făcute pe baza articolului 253 din Legea 1 din 2011. În luna iulie 2018 acest articol a fost declarat neconstituţional de CCR. După adoptarea OUG, angajările se pot face pe durata viabilităţii postului

 

Practic, “titularizarea” la nivelul şcolii nu mai era posibilă, potrivit edupedu.ro Anual, potrivit oficialilor, peste 2.000 de profesori suplinitori care au luat peste nota 7 la examenul de titularizare, se angajau pe posturile oferite temporar de şcoli.

“Am rămas în plină mişcare de personal cu acest vid legislativ. Am găsit o soluţie: Cei care se afla în situaţia să fi obţinut note peste 7 în ultimii 6-7 ani, adică de la Legea 1 încoace, pot să folosească aceste rezultate în situaţia în care Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare decide că poate să transforme contractul de muncă din contract pe durată determinată, într-un contract cu durata egală cu viabilitatea postului didactic. Ca urmare, în felul acesta considerăm că am rezolvat, fără să încălcăm decizia Curţii, pentru că asta nu înseamnă titularizare, dar înseamnă posibilitatea prelungirii contractului de muncă atât timp cât postul este viabil”, a afirmat Ecaterina Andronescu

Amintim că titularizarea pe 253 este blocată în toată țara din cauza deciziei a CCR din iulie 2018.

Calendarul de titularizare 2019 pe articolul 253

Calendarul de titularizare 2019 pe articolul 253 fixează perioada 2-4 aprilie 2019 ca termen pentru depunerea și înregistrarea dosarelor de înscriere la inspectoratele școlare, pentru cei care vor să folosească notele de la examenele din trecut.

Calendar titularizare 2019

15 mai 2019 Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a:

  • cererilor de pretransfer consimțit între școli
  • cererilor de reîncadrare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular
  • cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2019-2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

16 – 24 mai 2019 Înscrierea la concursul de titularizare, inclusiv pentru absolvenții promoției 2019, la inspectoratele școlare

17 – 27 mai 2019 Verificarea și avizarea dosarelor candidaților la titularizare de către comisia județeană de organizare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar

În perioadele: 28-29 mai 2019; 10-12 iulie 2019 pentru absolvenții promoției 2019/absolvenţii 2019 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic

Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs

În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2019 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2019. Absolvenţii promoţiei 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

30 mai 2019 Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

31 mai – 28 iunie 2019 Probele practice/orale și Inspecțiile speciale la clasă

17 iulie 2019 Proba scrisă: examenul de titularizare

23 iulie 2019 Afișarea rezultatelor la titularizare

23 – 24 iulie 2019 Depunerea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

30 iulie 2019 Afișarea rezultatelor finale la titularizare

31 iulie 2019 Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

Lucian Ionescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *