Bățară electronică pentru infractori. Fonduri alocate de Guvern pentru „Operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică (SIME)”

Un proiect de lege, care va fi aprobat, miercuri, de Guvern, prevede alocarea de fonduri pentru efectuarea cheltuielilor necesare în legătură cu dotarea Poliției Române cu brățări electronice pentru monitorizarea infractorilor.

Proiectul de investiţii denumit „Operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică (SIME)” va deveni lege și are ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor.

„În vederea sprijinirii Poliţiei Române în eforturile sale pentru implementarea SIME, conform atribuţiilor ce îi revin potrivit cadrului legal în vigoare, este necesară dotarea corespunzătoare a acesteia cu echipamente şi infrastructură hardware şi software, precum şi cu dispozitive electronice de supraveghere.

Obiectivul general al proiectului de investiţii îl constituie creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, proiectul propus spre finanţare urmând să asigure capabilităţile, precum şi capacitatea de acţiune a Poliţiei Române, contribuind semnificativ la creşterea capacităţii de verificare a modului de respectare a măsurilor dispuse, în condiţiile legii, prin ordinele de protecţie provizorii, ordinele de protecţie şi ordinele europene de protecţie.

Proiectul are în vedere aprobarea fondurilor necesare pentru operaţionalizarea completă a SIME, aspect ce include toate cazurile de aplicare a monitorizării electronice, nu doar pe cele corespunzătoare sistemului pilot, întrucât, de la 1 ianuarie 2026, monitorizarea electronică se va realiza, în condiţiile articolului 1 alineat (2) din Legea nr. 146/2021, pentru toate cazurile prevăzute de legea în discuţie”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.

Brățara electronică va fi purtată de către cei pentru ca judecătorii au impus arest la domiciliu. Potrivit legii, instanţa poate dispune executarea la domiciliu a pedepsei închisorii dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 7 ani; infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii; în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că executarea la domiciliu a pedepsei închisorii este suficientă, iar condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Lucian Ionescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *