Rușii merg la cacealma sau este o amenințare reală? Rachetele balistice intercontinentale Yars au fost scoase din depozite

ARKHANGELSK REGION, RUSSIA - SEPTEMBER 30, 2019: Pictured in this video grab is a Topol-M intercontinental ballistic missile test-launched from a missile silo at Plesetsk Cosmodrome. Video grab/Defence Ministry of the Russian Federation/TASS Ðîññèÿ. Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü. Ó÷åáíî-áîåâîé ïóñê òâåðäîòîïëèâíîé ìåæêîíòèíåíòàëüíîé áàëëèñòè÷åñêîé ðàêåòû "Òîïîëü-Ì" ñòàöèîíàðíîãî (øàõòíîãî) áàçèðîâàíèÿ íà êîñìîäðîìå Ïëåñåöê. Ñíèìîê ñ âèäåî. Ìèíîáîðîíû ÐÔ/ÒÀÑÑ

Un raport care a ajuns în spațiul media arată că rachete balistice intercontinentale Yars au fost desfășurate în regiunea Ivanovo din Federația Rusă.

Nu este exclus ca fix rușii să fi publicat raportul, astfel încât forțele internaționale să ia aminte la sistemul rus de rachete.

Regiunea Ivanovo este situată la aproximativ 280 km de Moscova și aproximativ 1000 km de Ucraina.

гру Gru спецназ GIF - Russia War GIFs

Yars este o rachetă balistică intercontinentală ce aparține Federației Ruse. Cu o greutate de 49.000 kg, o lungime de 20,9 metri și o viteză de peste 20 march, RS-24 Yars se află în serviciul Rusiei din 2010.

Comandantul-șef al Forțelor Strategice de Rachete (RVSN), generalul Serghei Karakayev, declara în 2019 că rachetele balistice intercontinentale Yars ale Federației Ruse nu pot fi interceptate de niciun sistem de apărare din lume.

Generalul rus spune că rachetele dispun de „cele mai recente realizări din domeniul științei și tehnologiei”.

Acesta a menționat că „este suficient să spunem că rachetele Yars nu pot fi interceptate de niciun sistem de apărare anti-rachetă”.

Lucian Ionescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *