Încep înscrierile pentru admiterea în şcolile postliceale ale Ministerului de Interne. Condițiile de concurs

Ministerul de Interne scoate la concurs 2.880 de locuri pentru școlile post liceale pe care le are în subordine.

Cererile de înscriere se pot depune, începând din 7 martie, până în 18 martie, iar evaluarea cunoştinţelor va avea loc în 9 aprilie.

„În perioada  7 martie – 27 mai 2022, se organizează o nouă sesiune de admitere în cele 6 unităţi de învăţământ ale MAI în care se formează agenţi de poliţie, subofiţeri şi maiştri militari”, a transmis, vineri, Ministerul de Interne.  

Numărul de locuri, defalcat pe instituţii, este următorul: 

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 1.340 de locuri,  

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 300 de locuri,  

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 240 de locuri,  

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 de locuri,  

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 de locuri,  

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 300 de locuri. 

Persoanele interesate pot depune cererea-tip de înscriere începând cu 7 martie până la data de 18 martie.  

Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. 

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii depun toate documentele solicitate până la data de 27 martie 2022. Evaluarea psihologică a candidaţilor se susţine cel târziu până la data de 22 martie 2022, conform planificării realizate de către persoanele responsabile. Urmează proba de evaluare a performanţei fizice, evaluarea cunoştinţelor şi examinarea medicală a candidaţilor rămaşi în concurs după parcurgerea etapelor amintite. 

Proba de evaluare a performanţei fizice se va derula în perioada 31 martie – 06 aprilie 2022, candidaţii fiind repartizaţi pe 7 centre zonale, indiferent de şcoala pentru care candidează, astfel: 

– Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidaţii din Municipiul Bucureşti şi judeţele: Argeş, Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea; 

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidaţii din judeţele: Braşov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Vrancea; 

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – pentru candidaţii din judeţele: Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Sibiu; 

– Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidaţii din judeţele: Arad, Bihor, Caraş-Severin, Satu Mare, Timiş; 

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – pentru candidaţii din judeţele: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea. 

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – pentru candidaţii din judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui; 

– Atenţie! Candidaţii pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti susţin proba de evaluare a performanţei fizice exclusiv la sediul şcolii, fără a conta domiciliul sau reşedinţa înscris/ă pe cartea de identitate. 

”Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecţie, potrivit arondării, repartizarea acestora fiind în sarcina unităţii de învăţământ pentru care au optat. Planificarea şi afişarea pe site-ul oficial se realizează de către centrul zonal”, a mai transmis MAI.  

Această probă se evaluează cu note de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, pentru promovare fiind necesar să se obţină minimum nota 5. 

Proba de evaluare a cunoştinţelor are loc în data de 09 aprilie 2022, la unităţile de recrutare. 

”Cu titlu de noutate, începând cu această sesiune, pentru candidaţii la concursul de admitere în unităţile de învăţământ postliceal aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, proba de evaluare a cunoştinţelor constă într-un test grilă, care va cuprinde, subiecte de limba română – în proporţie de 40%, subiecte de limbă străină – în proporţie de 15%, subiecte din legislaţia specifică MAI, precum şi a instituţiilor politice ale statului – în proporţie de 20%, subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic –  în proporţie de 15%, iar punctajul din oficiu reprezintă 10 % din nota maximă”, a ami transmis MAI.  

Examinarea medicală se realizează în perioada 18 aprilie – 20 mai 2022, pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în funcţie de instituţia de învăţământ vizată, în ordinea descrescătoare a notelor finale. 

Unităţile de învăţământ postează pe site-ul oficial, la finalul fiecărei zile, situaţia candidaţilor care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au fost declaraţi apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale. 

Rezultatele finale ale admiterii vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ şi prin postare pe site-urile oficiale ale acestora, până la data de 27 mai 2022. 

În ceea ce priveşte probele de concurs pentru admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, acestea se susţin la sediul unităţii de învăţământ. Înscrierea candidaţilor, depunerea dosarelor de candidat, examinarea psihologică, susţinerea probelor, precum şi examinarea medicală se susţin la aceleaşi date cu cele ale celorlalte şcoli, potrivit celor menţionate mai sus. 

După fiecare probă de concurs, şcolile vor publica pe site-urile proprii rezultatele obţinute de candidaţi. 

Lucian Ionescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *