Se dau bani pentru părinții cu copii la școală. Cine are dreptul la tichetele educaționale

Părinții elevilor pot obține tichetele educaționale pe suport electronic în valoare de 500 de lei, dacă întrunesc anumite condiții.

Voucherele educaționale numite în OUG „tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional” sunt carduri cu câte 500 de lei care sunt acordate pentru a acoperi cheltuielile pentru materiale școlare, potrivit OUG. 

Astfel, cererile pentru tichetele educaționale pe suport electronic în valoare de 500 de lei trebuie însoțite de documente, originale sau copii, care să ateste veniturile părinților, după cum se arată într-un model de cerere.

Cererile se depun fie la primărie (în cazul preșcolarilor), fie la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul (în cazul elevilor de clase primare și gimnaziu). Termenul anunțat este „de 5 zile de la data începerii anului școlar” pentru elevi, adică până pe 10 septembrie 2022, potrivit EduPedu.ro.

Inițial, listele cu beneficiarii tichetelor acordate prin proiectul „Sprijin educațional, pe baza de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați” ar fi trebuit trimise de inspectorate la Ministerul Educației până pe data de 23 septembrie, la două săptămâni și jumătate după începerea școlii. Ministrul Educației a precizat, însă, că vrea să primească listele până pe 9 septembrie. 

Cine poate beneficia de ajutorul financiar?

Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

Criterii de eligibilitate pentru copiii preșcolari înscriși în învățământul de stat:

Venitul mediu net pe membru de familie să fie  de până la 557 lei/lună;

Frecvența regulată a copilului la grădiniță –prezență zilnică, cu excepția absențelor motivate;

Criterii de eligibilitate pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial

Venitul mediu net lunar pe membru de familie, în luna iulie, să fie de maxim – 1275 lei (suma reprezintă 50% din salariul minim brut în plată);

Copilul este înscris în învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi;

Documente necesare

Cerere din partea părintelui/reprezentantului legal și documentele justificative privind componenența famuiliei și veniturile pe membru de familie.

Documentele justificative necesare:

Copie dupa documentele de identitate și de stare civilă ale solicitantului si ale membrilor familiei, copia documentului care atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/copiilor pentru care se olicit ajutorul, după caz;

copie hotarâre de divorț/hotărârea privind stabilirea domiciliului copilului la părintele care solicită ajutorul financiar, în situația în care părintii sunt despărțiti/divorțați;

În situația în care părinții au domicilii diferite, adeverințe de la autoritatea locală unde are domiciliul celălalt părinte din care să reiasă că acesta nu a solicitat/nu beneficiază de sprijin educational din partea instituției respective pentru copilul în cauză;

Adeverință de la școală/grădiniță pentru copilul pentru care se solicită sprijinul educational din care să reiasă că este înscris și că frecventează unitatea de învățământ de stat.

Adeverințe și alte documente  privind veniturile nete realizate de membrii familiei; acestea pot fi adeverințe eliberate de angajator sau de entități asimilate acestuia sau adeverințe emise de organul fiscal de care apartine solicitantul , precum si declarația fiscală în situația în care solicitantul obține venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;  pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnmazial, adeverințele de venit trebuie să reflecte venitul net realizat de membrii familiei în luna iulie.

Lucian Ionescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *