Veste bună de la CCR. Indemnizație pentru pensionarii membri ai uniunilor de creatori

CCR a anunțat că indemnizația pentru pensionarii membri ai uniunilor de creatori va fi acordată tuturor acestor pensionari, nu doar celor din sistemul public de pensii.

De indemnizația destinată pensionarilor care sunt membri ai uniunilor de creatori vor beneficia toți pensionarii

Astfel că, CCR a admis, prin  Decizia 561/2022, publicată miercuri în Monitorul Oficial, o excepție de neconstituționalitate ridicată în 2018, și a stabilit că “sintagma «sistemului public de pensii» din titlul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, precum și din cuprinsul art.

1 alin. (1) din aceeași lege este neconstituțională”.

Legea dezbătută de membrii CCR stabilește dreptul la o indemnizație lunară în beneficiul pensionarilor care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

Potrivit avocatnet.ro, uniuni de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică sunt considerate, potrivit legii, persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creației muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, jurnalistice și al artelor plastice.

Ce prevede mai exact această lege

În data de 8 februarie, a deciziei CCR, Legea 8/2006 stabilea acest drept doar pentru pensionarii sistemului public de pensii.

În 2016, prin Legea 83, Legea 8/2006 a fost completată, astfel încât jurnaliștii şi militarii pensionați, care sunt membri ai uniunilor de creatori, au primit dreptul de a beneficia de indemnizația specială. După apariția Deciziei CCR 561/2022 în Monitorul Oficial (8 februarie), dispozițiile declarate neconstituționale se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 25 martie 2023, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea lor.

CCR nu a fost de acord ca doar pensionarii sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, să beneficieze de o indemnizație lunară ce reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului. Valoarea maximă stabilită de lege pentru această indemnizație este de două salarii de bază minime brute pe țară.

Atâta timp cât regula este respectată, de a fi membri ai uniunilor de creatori, toți pensionarii pot beneficia de indemnizația lunară prevăzută în Legea 8/2006, fie că vorbim despre cei din sistemul public de pensii sau despre cei din sistemele de pensii neintegrate acestuia.

CCR a anunțat că potrivit legii nr. 8/2006: “instituirea unui beneficiu pentru membrii pensionari ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, având în vedere atât importanța socială a activității de creație, cât și necesitatea creării unor condiții de viață mai bune pentru creatorii de valori spirituale aflați, în majoritatea lor, într-o situație materială precară”.

Înainte proiectul de act normativ lua în calcul toți membrii uniunilor amintite având calitatea de pensionari, iar în prezent, în procesul de legiferare, sfera de aplicare a Legii nr. 8/2006 a fost restrânsă doar la persoanele care au dobândit dreptul la pensie în sistemul public de pensii.

După ce anumite aspecte conținute de Legea 8/2006 au fost declarate neconstituționale, ele își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei CCR, adică din 25 martie, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. În toată această perioadă, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.

Lucian Ionescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *